Ökofestivali logo

Kauplejate registreerimine on lõppenud!

Ökofestivalile ootame AINULT omatoodangu pakkujad (looduse- ja tervisekaup, puhas toit, maa- ja metsannid, käsitöö). Välistame kauba vahendajad ja edasimüüjad.

Kauplejaks kandideerimine kuni 22.06.2023. Taotluse esitamine ei taga müügikohta ega müügiõigust festivalil. Korraldajad vaatavad laekunud broneerimistaotlused läbi hiljemalt 30.06.2022. Juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud e-posti aadressile. Kauplemispinna broneering jõustub, kui korraldaja on kaupleja e-posti aadressile saatnud broneeringu kinnituse ja arve.

Kauplemine toimub 20. augustil 2023 kell 09:00 kuni 16:00.

Oleme planeerinud osavõtjatele müügikohad Karilatsi Vabaõhumuuseumi õuealal, murusel pinnal.

 

Tingimused ja hinnad:

1.1. Kauplemine on tasuline, tasu suurus sõltub müügipinna suurusest jooksevmeetrites. Minimaalne tasu 35 € (kuni 3 jm), iga järgnev meeter 12 €.

1.2. Toitlustada soovija esitab koos registreeringuga ka kavandatava menüü. Osalustasu toitlustajale 90 €.

1.3. Korraldajatele saabunud osalemisankeet ning osalustasu laekumine kinnitab osaleja nõustumise kauplemise tingimustega ja annab korraldajatele õiguse avaldada osaleja andmed (nimi, telefoninumber ja tegevusvaldkond) kodulehel www.ecofest.ee ja müüjale kauplemisõiguse.

1.4. Broneeritud müügipinnast loobumisel või laadal mitteosalemisel osalustasu ei tagastata.

1.5. Müügipindade edasi müümine ja kaupleja asendamine ilma korraldaja nõusolekuta on keelatud.

1.6. Müügiplatsi paigutus toimub korraldajate poolt, võttes arvesse müügialade temaatilist jaotust ja mahutavust ning kaupleja poolt registreerimisankeedis märgitud tooteid.

1.7. Müügipinna sisustab kaupleja ise.

 

Kaupleja õigused ja kohustused:

2.1. Müügikohtade ettevalmistamine ja kujundamine ning kauba kohalevedu toimub 20. augustil kell 6.00-8.30.

2.2. Müügialal on transpordivahendiga liiklemine piiratud, täpsed juhised saab korraldajatelt

2.3. Kauplemise päeval on platsil transpordivahendiga viibimine/liiklemine keelatud kell 8.30-16.00.

2.4. Kaupleja tagab, et müügipinna sisustamine ja kaupade paigutamine on lõpetatud 20. augustil hiljemalt kell 8.30 ning kokkupanek algab mitte varem kui kell 16.00.

2.5. Kaupleja tagab oma müügikoha ümbruse puhtuse ja korra.

2.6. Arvestades festivali temaatikat kasutab kaupleja  kauplemise ajal ümbertöödeldavast või komposteeritavas materjalist nõusid ja abivahendeid ning korraldab jäätmete liigiti kogumist.

2.7. Kaupleja tagab, et tarbija ostetud kaupa ei pakendata kilekotti või plastikkarpi.

2.8. Kauplejad tagavad oma kauba nõuetele vastavuse ja müügitegevuseks vajalike dokumentide ning vahendite olemasolu.

2.9. Kaupleja kannab nähtaval kohal nimesilti oma nimega.

 

Toitlustaja õigused ja kohustused:

3.1 Toitlustusteenuse osutamisel tuleb järgida, et teenuse pakkuja omab kõiki toitlustusteenuse pakkumiseks vajalikke lubasid ja sertifikaate.

3.2 Pakutav menüü peab haakuma festivali temaatikaga. Pakutav toit peab olema kodumaine, kodumaisest toorainest, tervislik ja värske.

3.3 Ootame toitlustajaid, kes pakuvad enamat kui kui traditsiooniline laadatoit ning järgivad toidutrende. Kogutud tagasiside põhjal võib öelda, et Ökofestivali külastaja ootused toidule on pisut teised kui tavalisel  laadal. Kindlasti  võiks pakutava hulgas olla midagi ka veganitele ja gluteeni-, lakstoosivabu toite jne.

3.4 Ökofestivali toitlustusmenüü hulka ei kuulu poolfabrikaadid (friikartulid, pihvid, lihapallid, viinerid jmt), suure suhkrusisaldusega joogid (nt. energiajoogid, limonaadid, jmt)  ja maiustused  (suurtootjate jäätised jm maiustused) ning alkohol (va käsitööõlu ja -siider).

Toitlustaja kohustub festivalialal müüma AINULT käsitöö ja väikepruulijate toodangut (õlu, siider, vein, limonaad, kali) ning keelatud on kange alkoholi müük.

3.5 Toidu pakkumisel tuleb olla keskkonnasäästlik ning vältida plastikut (ka biolagunev). Lubatud on korduvkasutus ja komposteeritavast materjalist nõud. Kauplemine käib Karilatsi Vabaõhumuuseumi hoovil, kus lahtise tule tegemine on keelatud, lubatud on vaid gaasigrilli kasutamine. Toitlustaja peab tagama nõuetekohase tuleohutuse.

 

Korraldaja õigused ja kohustused:

4.1. Korraldajad tagavad kogu ürituse ühtse müügiloa.

4.2. Korraldajad vastustavad üldise korra eest festivali toimumise kohas.

4.3. Korraldajad ei vastuta vääramatu jõu ja külastajate ning osalejate poolt põhjustatud kahjustuste eest, samuti isiklike esemete, toodete ja muude materjalide ning seadmete kahjustamise või nende kadumise eest festivali ajal.

4.4. Festivali korraldajatel on õigus kaupleja festivalilt kõrvaldada, kui kaupleja on taotlusvormis esitanud valeinformatsiooni või muul viisil rikkunud käesolevaid tingimusi.

Lisainfo:

Diana Marga

SA Põlvamaa Arenduskeskus

tel: 527 5899

e-post: diana.marga@polvamaa.ee