Ökofestivali logo

1. Meie ise

Oleme festivali ette valmistades ning läbi viies võimalikult keskkonnahoidlikud: 

  • Kasutame säästlikult paberit, vähendame printimist, säästame energiat ja taaskasutame mööblit, telke, inventari ja viitasid. See on oluline nii ressursi säästmise kui keskkonnahoiu seisukohast.
  • Vähendame printreklaami ja posterite osakaalu festivali teavitamisel, kasutades rohkem veebi ja sotsiaalmeedia võimalusi.
  • Peame arvestust festivali korraldamisega seotud liikumiste/transpordi ja kasutatud kütusekulu osas.

2. Partnerid ja kauplejad

Soovime, et festivali retkede, õpitubade ja kursuste läbiviijad ning Perepäeva kauplejad täidaksid etteantud keskkonnanõudeid – see on meile tähtis:

  • Eelistame kohalikke, keskkonnahoidlikke ettevõtteid ning toitlustajaid, kes pakuvad kohalikku, mahemärgisega, tervislikku ja hooajalist toitu ja kaupa.
  • Palume toitlustajatel kasutada ümbertöödeldud või biolagunevast materjalist ühekordseid või korduskasutatvaid nõusid ning mitte kasutada minipakendatud tooteid (nt kohvikoor, suhkur).
  • Palume kauplejatel järgida jäätmete liigiti kogumise korda ja viia kauplemise käigus tekkinud suuremahulised jäätmed (papp- ja plasttaara jms) endaga kaasa.

3. Külastajad

Soovime, et Ökofestivali külastajad ja partnerid viiksid siit kaasa keskkonda säästvaid põhimõtteid ja teadmisi ning rakendaksid neid oma edaspidistes toimetamistes:

  • Soovitame festivali külalistel autode ühiskasutust, ühistransporti või, miks mitte ka jalgrattaid. Transport on üks suuremaid keskkonnamõju tekitajaid.
  • Palume külastajatel võimalikult vähe häirida loodust.
  • Palume külastajatel tekitada vähem jäätmeid ning järgida jäätmete liigiti kogumise korda.

4. Ökofestival Rohelisem Elu

Korraldaja: SA Põlvamaa Arenduskeskus

Toetajad: Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks”.