Ökofestivali logo

Ökofestivalile ootame AINULT omatoodangu pakkujad (looduse- ja tervisekaup, puhas toit, maa- ja metsannid, käsitöö). Välistame kauba vahendajad ja edasimüüjad.

Kauplemine toimub 15. augustil 2021 kell 09:00 kuni 16:00.

Oleme planeerinud osavõtjatele müügikohad Karilatsi Vabaõhumuuseumi õuealal, murusel pinnal. Sissepääs külastajatele on tasuta.

 

Tingimused ja hinnad:

1.1. Kauplemine on tasuline, tasu suurus sõltub müügipinna suurusest jooksevmeetrites. Kuni 3 jm maksab 30 €, iga järgnev meeter 10 €.

1.2. Toitlustada soovija esitab koos registreeringuga ka kavandatava menüü. Osalustasu toitlustajale 80 €.

1.3. Kauplejaks ja toitlustajaks registreerimine kuni 26.07.2021 festivali kodulehe kaudu.

1.4. Korraldajatele saabunud osalemisankeet ning osalustasu laekumine kinnitab osaleja nõustumise kauplemise tingimustega ja annab korraldajatele õiguse avaldada osaleja andmed (nimi, telefoninumber ja tegevusvaldkond) kodulehel www.ecofest.ee ja müüjale kauplemisõiguse.

1.5. Broneeritud müügipinnast loobumisel või laadal mitteosalemisel osalustasu ei tagastata.

1.6. Müügipindade edasi müümine ja kaupleja asendamine ilma korraldaja nõusolekuta on keelatud.

1.7. Müügiplatsi paigutus toimub korraldajate poolt, võttes arvesse müügialade temaatilist jaotust ja mahutavust ning kaupleja poolt registreerimisankeedis märgitud tooteid.

1.8. Müügipinna sisustab kaupleja ise.

 

Kaupleja õigused ja kohustused:

2.1. Müügikohtade ettevalmistamine ja kujundamine ning kauba kohalevedu toimub 15. augustil kell 6.00-8.30.

2.2. Müügialal on transpordivahendiga liiklemine piiratud, täpsed juhised saab korraldajatelt

2.3. Kauplemise päeval on platsil transpordivahendiga viibimine/liiklemine keelatud kell 8.30-16.00.

2.4. Kaupleja tagab, et müügipinna sisustamine ja kaupade paigutamine on lõpetatud 15. augustil hiljemalt kell 8.30 ning kokkupanek algab mitte varem kui kell 16.00.

2.5. Kaupleja tagab oma müügikoha ümbruse puhtuse ja korra.

2.6. Arvestades festivali temaatikat kasutab kaupleja  kauplemise ajal ümbertöödeldavast või komposteeritavas materjalist nõusid ja abivahendeid ning korraldab jäätmete liigiti kogumist.

2.7. Kaupleja tagab, et tarbija ostetud kaupa ei pakendata kilekoti või plastikkarpi.

2.8. Kauplejad tagavad oma kauba nõuetele vastavuse ja müügitegevuseks vajalike dokumentide ning vahendite olemasolu.

2.9. Kaupleja kannab nähtaval kohal nimesilti oma nimega.

2.10 Kaupleja järgib Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud Covid-19 piiranguid ja nõudeid

 

Toitlustaja õigused ja kohustused:

3.1 Toitlustusteenuse osutamisel tuleb järgida, et teenuse pakkuja omab kõiki toitlustusteenuse pakkumiseks vajalikke lubasid ja sertifikaate ning Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud Covid-19 piiranguid ja nõudeid.

3.2 Pakutav menüü peab haakuma festivali temaatikaga. Pakutav toit peab olema kodumaine, kodumaisest toorainest, tervislik ja värske.

3.3 Ootame toitlustajaid, kes pakuvad enamat, traditsiooniline laadatoitu ning järgivad toidutrende. Kogutud tagasiside põhjal võib öelda, et Ökofestivali külastaja ootused toidule on pisut teised kui tavalisel  laadal. Kindlasti  võiks pakutava hulgas olla midagi ka veganitele ja gluteeni-, lakstoosivabu toite jne.

3.4 Ökofestivali toitlustusmenüü hulka ei kuulu poolfabrikaadid (friikartulid, pihvid, lihapallid, viinerid jmt), suure suhkrusisaldusega joogid (nt. energiajoogid, limonaadid, jmt)  ja maiustused  (suurtootjate jäätised jm maiustused) ning alkohol (va käsitööõlu ja -siider).

Toitlustaja kohustub festivalialal müüma AINULT käsitöö ja väikepruulijate toodangut (õlu, siider, vein, limonaad, kali) ning keelatud on kange alkoholi müük.

3.5 Toidu pakkumisel tuleb olla keskkonnasäästlik ning vältida plastikut (ka biolagunev). Lubatud on korduvkasutus ja komposteeritavast materjalist nõud. Kauplemine käib Karilatsi Vabaõhumuuseumi hoovil, kus lahtise tule tegemine on keelatud, lubatud on vaid gaasigrilli kasutamine. Toitlustaja peab tagama nõuetekohase tuleohutuse.

 

Korraldaja õigused ja kohustused:

4.1. Korraldajad tagavad kogu ürituse ühtse müügiloa.

4.2. Korraldajad vastustavad üldise korra eest festivali toimumise kohas.

4.3. Korraldajad ei vastuta vääramatu jõu ja külastajate ning osalejate poolt põhjustatud kahjustuste eest, samuti isiklike esemete, toodete ja muude materjalide ning seadmete kahjustamise või nende kadumise eest festivali ajal.

4.4. Korraldajatel on õigus tõkestada mitte sobivate kaupade ja teenustega kauplemist.

 

Lisainfo:

Diana Plakso

SA Põlvamaa Arenduskeskus

tel: 527 5899

e-post: diana.plakso@polvamaa.ee