Ökofestivali logo

NB! KAUPLEJATE REGISTREERUMINE ÖKOFESTIVALI LAADALE ON LÕPPENUD!

———————————————————————————————————————–

Pakume võimalust kandideerida kauplejaks. Oodatud on AINULT oma toodangu pakkujad (looduse- ja tervisekaup, puhas toit, maa- ja metsannid, käsitöö). Välistatud on kauba vahendajad ja edasimüüjad.

Kauplemine toimub 16. augustil 2020 kell 10:00 kuni 16:00.

Oleme planeerinud osavõtjatele müügikohad Karilatsi Vabaõhumuuseumi õuealal, murusel pinnal. Sissepääs külastajatele on tasuta.

 1. Tingimused ja hinnad
  1.1. Kauplemine on tasuline, tasu suurus sõltub müügipinna suurusest jooksevmeetrites. Kuni 3 jm 30 €, iga järgnev meeter 10 €.
  1.2. Toitlustada soovija esitab koos registreeringuga ka kavandatava menüü. Osalustasu toitlustajale 80 €.
  1.3. Kauplejaks ja toitlustajaks registreerimine kuni 12.07.2020 festivali kodulehe kaudu.
  1.4. Korraldajatele saabunud osalemisankeet ning osalustasu laekumine kinnitab osaleja nõustumise kauplemise tingimustega ja annab korraldajatele õiguse avaldada osaleja andmed (nimi, telefoni number ja tegevusvaldkond) kodulehel www.ecofest.ee ja müüjale kauplemisõiguse.
  1.5. Broneeritud müügipinnast loobumisel või laadal mitteosalemisel osalustasu ei tagastata.
  1.6. Müügipindade edasi müümine ja kaupleja asendamine ilma korraldaja nõusolekuta on keelatud.
  1.7. Müügiplatsi paigutus toimub korraldajate poolt, võttes arvesse müügialade temaatilist jaotust ja mahutavust ning kaupleja poolt registreerimisankeedis märgitud tooteid.
  1.8. Müügipinna sisustab kaupleja ise.
 2. Kaupleja õigused ja kohustused:
  2.1. Müügikohtade ettevalmistamine ja kujundamine ning kauba kohalevedu toimub 16. augustil kell 7.00-9.30.
  2.2. Müügialal on transpordivahendiga liiklemine piiratud, täpsed juhised saab korraldajatelt
  2.3. Kauplemise päeval on platsil transpordivahendiga viibimine/liiklemine keelatud kell 9.30-16.00.
  2.4. Kaupleja tagab, et müügipinna sisustamine ja kaupade paigutamine on lõpetatud 16. augustil hiljemalt kell 9.30 ning kokkupanek algab mitte varem kui kell 16.00.
  2.5. Kaupleja tagab oma müügikoha ümbruse puhtuse ja korra.
  2.6. Arvestades festivali temaatikat kasutab kaupleja  kauplemise ajal ümbertöödeldavast või komposteeritavas materjalist nõusid ja abivahendeid ning korraldab jäätmete liigiti kogumist.
  2.7. Kaupleja tagab, et tarbija ostetud kaupa ei pakendata kilekoti või plastikkarpi.
  2.8. Kauplejad tagavad oma kauba nõuetele vastavuse ja müügitegevuseks vajalike dokumentide ning vahendite olemasolu.
  2.9. Kaupleja kannab nähtaval kohal nimesilti oma nimega.
  2.10 Kaupleja järgib Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud Covid-19 piiranguid ja nõudeid. Tutvu juhistega www.kriis.ee/et/kultuur-sport-ja-uritused
 3. Korraldaja õigused ja kohustused:
  6.1. Korraldajad tagavad kogu ürituse ühtse müügiloa.
  6.2. Korraldajad vastustavad üldise korra eest festivali toimumise kohas
  6.3. Korraldajad ei vastuta vääramatu jõu ja külastajate ning osalejate poolt põhjustatud kahjustuste eest, samuti isiklike esemete, toodete ja muude materjalide ning seadmete kahjustamise või nende kadumise eest festivali ajal.
  6.4. Korraldajatel on õigus tõkestada mitte sobivate kaupade ja teenustega kauplemist.

Lisainfo:

Diana Plakso
SA Põlvamaa Arenduskeskus
tel: 527 5899
e-post: diana.plakso@polvamaa.ee