Ökofestivali logo

Pakume võimalust tulla tutvustama maalähedast elulaadi ja keskkonda säästvaid teemasid, müüma looduse- ja tervisekaupa,

puhast toitu, maa- ja metsaande, käsitööd ning muid oma valmistatud tooteid.

Laat on avatud 18. augustil 2019 kell 10:00 kuni 16:00

Oleme planeerinud osavõtjatele müügikohad Karilatsis, Põlva Talurahvamuuseumi õuealal, murusel pinnal. Laadale sissepääs on külastajatele tasuta.

Kauplejate teave:

 1. Laada korraldaja: SA Põlvamaa Arenduskeskus
 2. Toimumise aeg ja koht: 18.08.2019 kell 10.00-16.00 Põlva Talurahvamuuseum, Karilatsi Laadale on oodatud kauplejad looduse- ja tervisekaupa, puhast toitu, maa- ja metsaande, käsitööd ja oma valmistatud tooteid ja maalist elulaadi ning keskkonda säästvaid teemasid tutvustama.
 3. Kauplemisalad:
  Vastavalt müüdavale kaubale toimub kauplemine järgnevatel aladel:

  • toidukaubad ja –valmistajad
  • öko- ja mahemärgisega tooted, ka piirkondlikud kvaliteedimärgid
  • taimed ja aiasaadused, ka mahlad, moosid, mesi
  • väike käsitöö ja looduskosmeetika
  • punutised, sepised, keraamika, puit, tekstiil jm käsitöö
 4. Tingimused ja hinnad
  4.1. Kauplemine festivalil on tasuline, tasu suurus sõltub müügipinna suurusest jooksevmeetrites. Kuni 3 jm 30€, iga järgnev meeter 10€. Hind sisaldab käibemaksu.
  4.2. Laadal toitlustajaid registreeritakse kuni 20. 06.2019. Koos registreeringuga esitab toitlustaja korraldajatele ka kavandatava menüü. Osalustasu 80 €
  4.3. Kauplejate registreerimine on avatud  kuni 05.08.2019 festivali kodulehe kaudu.
  4.4. Korraldajatele saabunud osalemisankeet ning osalustasu laekumine kinnitab osaleja nõustumise kauplemise tingimustega ja annab korraldajatele õiguse avaldada osaleja andmed (nimi, telefoni number ja tegevusvaldkond) festivali kodulehel www.ecofest.ee ja müüjale kauplemisõiguse.
  4.5. Broneeritud müügipinnast loobumisel või laadal mitteosalemisel osalustasu ei tagastata.
  4.6. Müügipindade edasi müümine ja kaupleja asendamine ilma korraldaja nõusolekuta on keelatud.
  4.7. Müügiplatsi paigutus toimub korraldajate poolt, võttes arvesse müügialade temaatilist jaotust ja mahutavust ning kaupleja poolt registreerimisankeedis märgitud tooteid.
  4.8. Müügipinna sisustab kaupleja ise.
 5. Kaupleja õigused ja kohustused:
  5.1. Müügikohtade ettevalmistamine ja kujundamine ning kauba kohalevedu toimub 18.augustil kell 7.00-9.30
  5.2. Müügialal on transpordivahendiga liiklemine piiratud, täpsed juhised saab korraldajatelt
  5.3. Kauplemise päeval on platsil transpordivahendiga viibimine/liiklemine keelatud kell 9.30-16.00
  5.4. Kaupleja tagab, et müügipinna sisustamine ja kaupade paigutamine on lõpetatud 19.augustil hiljemalt kell 9.30 ning kokkupanek algab mitte varem kui kell 16.00
  5.5. Kaupleja tagab oma müügikoha ümbruse puhtuse ja korra nii laada ajal kui laada lõppedes.
  5.6. Arvestades festivali temaatikat  kasutab kaupleja  kauplemise ajal ümbertöödeldavast või komposteeritavas materjalist nõusid ja abivahendeid ning korraldab jäätmete liigiti kogumist.
  5.7. Kaupleja tagab, et tarbija ostetud kaupa ei pakendata kilekoti või plastikkarpi.
  5.8. Kauplejad tagavad oma kauba nõuetele vastavuse ja müügitegevuseks vajalike dokumentide ning vahendite olemasolu.
  5.9. Kaupleja kannab nähtaval kohal nimesilti oma nimega.
 6. Korraldaja õigused ja kohustused:
  6.1. Korraldajad tagavad kogu ürituse ühtse müügiloa.
  6.2. Korraldajad vastustavad üldise korra eest festivali toimumise kohas
  6.3. Korraldajad ei vastuta vääramatu jõu ja külastajate ning osalejate poolt põhjustatud kahjustuste eest, samuti isiklike esemete, toodete ja muude materjalide ning seadmete kahjustamise või nende kadumise eest festivali ajal.
  6.4. Korraldajatel on õigus tõkestada festivali temaatikaga mitte sobivate kaupade ja teenustega kauplemist.

Lisainfo:

Diana Plakso
SA Põlvamaa Arenduskeskus
tel: 527 5899
e-post: diana.plakso@polvamaa.ee